Công nghệ mới: “Đưa công nghệ dây truyền sàng tuyển Huyền Phù vào khai thác sử dụng”
Gửi ngày 27 tháng 7 năm 2008 lúc 1:42 am

(Công ty than Hà Lầm) - Than ron xô bã sàng, than nguyên khai chất lượng xấu được ô tô đổ trực tiếp vào hệ thống sàng tuyển huyền phù tự sinh, qua mặt ghi loại đá, qua hệ thống bằng tải, sàng và bể lắng . Sản phẩm thu được là than cám khô, than cục xô, than cám tuyển, than cục + 15 mm. Đá thải và than bùn được tách riêng. Bùn đặc trong bể lắng bùn được phơi khô , pha trộn và trở thành sản phẩm tiêu thụ - Đó là những hình ảnh mới nhất trong công nghệ sàng tuyển ở Hà Lầm

         Trước đây, than nguyên khai sau khi sàng khô tách cám, loại bớt đá thải, sản phảm lọt sàng  sau khi sàng khô tại mỏ được đưa đi cung cấp cho các nhà máy tuyển than hoặc là than thành phẩm tiêu thụ trực tiếp cho các hộ sử dụng. Sản phẩm trên sàng là than ron xô bã sàng .Một phần than ron xô bã sàng được các công nhân chế biến tận thu bằng phương pháp nhặt đãi thủ công, sau đó được đưa đi nghiền trộn với than cám tốt để tiêu thụ. Phần lớn lượng than ron xô bã sàng còn lại được đổ đống tại các bãi chứa chờ xử lý chế biến trong tương lai. Việc tuyển chế biến bằng nhặt tay, đãi thủ công phải tổ chức sàng đi sàng lại nhiều lần không chỉ làm vỡ vụn than cục mà còn làm tăng chi phí sản xuất.

            Năm 2007, sản lượng than nguyên khai của Hà Lầm đã đạt 1,7 triệu tấn/ năm và sẽ ra tăng 9 - 12% trong những năm tiếp theo. Lượng than ron xô bã sàng tồn đọng ngày càng nhiều gây khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch bãi thải, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê, hàng năm, lượng than ron xô được tạo ra từ các cụm sàng khoảng từ 160 000 đến 200 000 tấn. Mặc dù công ty đã đầu tư dây chuyền tuyển than bằng máng rửa thủ công. Những đến thời điểm hiện nay, công nghệ này cũng đã lạc hậu, không xử lý được vấn đề tồn đọng than ron xô bã sàng.

              

           

            Và ý tưởng đầu tư áp dụng dây truyền tuyển nâng cao chất lượng than được hình thành.

            Sau khi đi thăm quan học tập kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ mới tuyển than ron xô  bã sàng tại các công ty than Núi Béo, Cọc Sáu, Mạo Khê. Năm 2007, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã hợp tác với Trung tâm hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật  mỏ thuộc Hội Khoa học & Công nghệ Mỏ  lập dự án đầu tư dây truyền tuyển than ron xô bã sàng nhằm tận thu than cục  và nâng cao phẩn cấp  chất lượng than thành phẩm

            Qua quá trình nghiên cứu , các  kết quả phân tích chất lượng , thành phần độ hạt , thành phần tỷ trọng  than ron xô bã sàng cho thấy phương án áp dụng công nghệ tuyển than  bằng huyền phù tự sinh  là phù hợp nhất để xử lý than ron xô bã sàng ở Hà Lầm. Tổng giá trị đầu tư công trình trên 11 tỷ đồng.  Dây chuyền chính thức đi vào hoạt động từ   tháng   năm 2008. Công suất hoạt động của dây chuyền  cho khoảng 315 000 tấn/ năm.

            Công nghệ tuyển than bằng huyền phù tự sinh thể hiện những ưu điểm hơn hẳn so công nghệ tuyển than bằng máng rửa và sàng đãi thủ công trước đây. Công nghệ này giải quyết được toàn bộ lượng than ron xô bã sàng tồn đọng tại mỏ, nâng cao hệ số thu hồi than sạch, nâng cao chất lượng than thành phẩm, chủ động sản xuất được các chủng loại than đáp ứng như cầu tiêu thụ, giảm giá thành sàng tuyển, tận thu đối đa tài nguyên. Quan trọng hơn là  việc giảm thiểu rõ rệt ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện chủ trương " sản xuất phải thân thiện mới môi trường" mà ngành than đang phát động.

P/v:Trần Thi Mơ – P.TĐVT

 

 


[In trang]    [Đóng]