Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Tổ chức đoàn thể Liên hệ & góp ý Check mail
Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

 
 

Portal HaLam

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Giá vàng

Số lượt người truy cập
2010387 

Thợ mỏ Hà Lầm - Vươn tầm cao mới

Vinacomin News

 

 

Xem nhóm tin
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
.

Xem tiếp...

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
.

Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
.

Xem tiếp...

Báo cáo Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty
Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                -Các quý cổ đông Công ty cp Than Hà Lầm - Viancomin

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017.
Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Xem tiếp...

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
          Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

CÁC SỐ LIỆU NỔI BẬT
Các sự kiện tiêu biểu